Laman

Dompet Donasi Blog
Kumpulan Artikel Islami

No Rek : 046-10-45-234

A/N : Budi Darmawan

*******KARAMAH PARA WALI SESUAI AL-QUR'AN DAN HADITS******

Written By Ummu Marwah on Minggu, 08 April 2012 | 10.04


oleh Ummu Marwah pada 3 November 2010


>> (QS.Al-Khafi: 1- 2 )Diantara prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah mempercayai karamah para wali,dan keluarbiasaan dalam berbagai macam ilmu dan penemuan,berbagai kemampuan dan pengaruh yang diberlakukan oleh ALLAH pada mereka. (Dalam kitab: Majmu'Fatawa Syaikh al Islam: 3/ 156 ).

Sebagian umat Islam mengingkari karamah para wali, diantara mereka adalah Mu'tazilah,alasan mereka adalah bahwa kalau keluar biasaan boleh terjadi pada selain para nabi maka tidak jelas perbedaan antara nabi dengan wali,dan mukjizat tidak lagi menjadi dalil atas benarnya para nabi.

Perkataan mereka ini tidak bisa diterima,karena diantara karamah para wali ada yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih,dan dinukil dengan mutwatir,dan orang bisa menyaksikan sebagaimana setiap masa dan setiap tempat.

Syubhat yang mereka sebutkan hanya bisa benar jika wali membuat keluarbiasaan dan mengaku nabi,dan ini tidak terjadi,dan kalau seandainya ia mengaku nabi maka itu bukan wali,akan tetapi yang mengaku-ngaku nabi adalah pendusta. (Disebutkan dalam kitab:Syarh Aqidah at Tahawiyah : hal. 563 )

Imam Ahmad telah membantah orang-orang yang menafikan karamah para nabi,dan tidak mempercayainya dan menganggap sesat. (Disebutkan dalam kitab: Lawami ' al Anwar al Bahyiyah: 2 / 393.)

**HIKMAH DIBERIKANNYA KARAMAH KEPADA PARA WALI**

ALLAH memberi hal-hal yang luar biasa kepada sebagian hamba-Nya,sebagai penghormatan bagi mereka karena kesalehan mereka dan kuatnya iman mereka,boleh jadi hal itu untuk memenuhi hajat mereka,seperti perlunya pada makanan dan minuman serta keamanan,terkadang memberikan mereka untuk menolong agamanya,meninggikan kalimatnya,membenarkan yang benar dan membatilkan yang batil. (Banyak ahli kalam tidak mempercayai keluarbiasan kecuali pada para nabi,dan tidak mempercayainya pada selain mereka (Syarh at Tahawiya,hal 158 ).

Diantaranya adalah yang disampaikan oleh AL-QUR'AN kepada kami tentang kisah Maryam,pernah ditemukan padanya buah-buahan musim dingin dimusim panas,dan buah-buahan musim panas di musim dingin.,,Seperti dalam firman-Nya:>> (QS.Ali Imran: 37 )

Diantaranya juga apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi,dimana ALLAH,menidurkan mereka di dalam gua selama tiga ratus sembilan tahun,dan ALLAH menjaga jasad mereka pada masa yang panjang tersebut sebagaimana yang disampaikan pada kita dalam surah AL-Kahfi.

**CONTOH-CONTOH KARAMAH PADA SAHABAT NABI**

Begitu pula yang terjadi pada para sahabat Rasulullah diantaranya;

1- CAHAYA PADA TONGKAT.

Di antara mereka adalah Usaid bin Khudair,dan Abbad bin Bisyr, kedua berbincang dengan Nabi tentang keperluan mereka hingga tenggah malam di malam yang sangat gelap,kemudian keduannya keluar dari rumah Nabi untuk pulang,masing-masing mereka membawa tongkat,maka tongkat salah satu keduannya bersinar sehingga mereka bisa berjalan karena sinarnya,hingga mereka berpisah jalan,tongkat yang lain juga bersinar,maka keduannya berjalan diterangi sinar tongkatnya hingga sampai ke keluargganya. (dalam kitab;Misykat al Mashabih, hal 3-197 ) dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al Musnad : 19- 12404 ).

2- MAKANAN YANG BERKAH.

abu Bakar As Shiddiq membawa tiga orang tamu dari ahli shuffah,tadinya Rasulullah menyuruh umat Islam untuk menjamu mereka,Abu Bakar meninggalkan mereka di rumahnya agar di jamu oleh keluargganya,sedangkan ia pergi ke rumah Rasulullah dan datang setelah larut malam,istrinya berkata kepadanya: "Mengapa engkau terlambat menjamu tamumu,?"...ia berkata: " Engkau belum memberi makan kepada mereka,?... istrinya berkata;" Mereka enggan hingga engkau datang," maka ia marah dan berkata : "Demi ALLAH aku tidak akan memakannya selamanya," istrinya pun bersumpah tidak akan memakannya, dan tamu-tamunya pun bersumpah tidak akan memakannya, Abu bakar berkata : "ini dari setan," beliau minta diambilkan makanan yang baru,dan ia makan,mereka pun makan,setiap mereka mengambil satu suap maka dibawahnya bertambah lebih banyak,beliau berkata pada istrinya: "Wahai saudari bani Firas, ap ini,?"... ia berkata : "Sungguh ia sekarang lebih banyak daripada sebelumnya tiga kali lipat,mereka makan,dan mengirimnya pada Nabi,disebutkan bahwa nabi memakannya. >>> (Mutafaq alaih ).

Ini adalah penghargaan bagi Abu Bakar karena kelebihannya,dan oleh karena ia tidak terus dalam amarahnya ketika bersumpah tidak akan memakan makanan itu dan melawan setan,maka ALLAH memuliakannya dengan hal ini.

3-SAFINAH DAN SERIGALA.

Safinah budak Rasulullah tersesat dari pasukan umat Islam di tanah Romawai atau ditawan,maka ia lari dan mencari pasukan,tiba-tiba ada serigala,maka ia berkata : "Wahai Abdul Harits- sebutan bagi serigala- aku adalah budak Rasulullah,aku begini dan begitu." Maka serigala datang sambil menggerak-gerakkan ekornya hingga berdiri di sampingnya,setiap mendengar suara ia menuju padanya,kemudian ia berjalan di sampingnya hingga sampai bertemu pasukan,kemudian serigala tersebut pergi.

4- TERIAKAN DI MADINAH MENGGEMA DI SYIRIA.

Umar bin AL- Khattab mengirim pasukan,dan mengangkat menjadi pemimpin mereka seseorang yang dipanggil Sariyah,tatkala Umar khotbah,beliau berteriak ; "Wahai Sariyah bertahanlah di gunung," lalu datang utusan dari pasukan, ia berkata; " Wahai Amirul Mukminin, kami menghadapi musuh kami dan kami kalah,tiba-tiba ada yang berteriak ; wahai sariyah, bertahanlah di gunung,maka kami bertahan digunung,dan ALLAH mengalahkan mereka." (At Tabrizi berkata: diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dala'il an Nubuah, dan muhaqqiq al misykat berkata:Ibnu Asakir juga meriwayatkan serupa dengan sanad hasan.)

KARAMAH LAIN PARA WALI.

Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa Karamah selain yang telah disebutkan diatas,kami akan memaparkan sebagiannya. (Dalam kitab; Majmu'Fatawa Syaikh al Islam: 11/276-281 ).

Di antaranya adalah bahwa Khubaib bin Ady menjadi tawanan orang Quraisy di Mekkah-semoggah dimuliakan oleh ALLAH dan ia mendapat anggur yang ia makan,pada hal di Mekkah tidak ada anggur.

Ummu Aiman pergi berhijrah,ia tidak membawa bekal maupun air,hingga ia hampir mati kehausan,setelah sampai waktunya berbuka puasa karena ia sedang berpuasa,ia mendengar suara di atas kepalanya,ia mengangkat kepalanya,ternyata ada ember mengantung.Maka ia minum darinya hingga puas,setelah itu ia tidak haus lagi sepanjang umurnya. Al-Bara' bin Azib apabila bersumpah kepada ALLAH,ALLAH menuruti sumpahnya,dan apabila peperangan terasa berat bagi kaum muslimin dalam berjihad,mereka berkata: "Wahai Bara" bersumpahlah kepada Tuhanmu," ia pun berkata : "Wahai Tuhan, aku bersumpah kepadamu agar mendapat kemenangan,dan jadikanlah aku sebagai orang pertama yang syahid,maka ALLAH memberi mereka kemenangan dan AL-Bara' mati syahid.

Khalid bin Al Walid mengepung suatu benteng yang kokoh,mereka berkata: Kami tidak akan menyerah hingga engkau minum racun,maka ia meminumnya dan tidak apa-apa.

Hasan Al-Bashri bersembunyi dari Al hajjaj,mereka masuk ke rumahnya enam kali,ia berdoa kepada ALLAH maka mereka tidak melihatnya,dan ia mendoakan celakalah pada sebagian orang khawarij yang pernah menyakitnya maka ia langsung mati. begitu pula dengan kisah mengenai Aus Al Qarni meninggal,mereka mendapatkan kafan di tempat pakaiannya dimana sebelumnya tidak pernah ada,dan mereka mendapatkan baginya kubur yang telah tergali,didalamnya ada liang lahad pada batu, lalu mereka menguburnya di dalamnya setelah dikafani dengan kafan tersebut.

ISTIQOMAH ADALAH KARAMAH YANG PALING AGUNG.

Karamah bukanlah dalil bahwa orang yang diberikannya lebih utama dari yang lain,boleh jadi ALLAH memberi karamah pada orang yang lemah imannya untuk memperkuat imannya,dan butuh untuk memenuhi hajatnya,dan orang yang tidak diberikan seperti itu lebih sempurna imannya dan kewaliannya lebih tinggi.Dengan demikian ia tidak butuh pada apa yang diberikan kepada orang lain.Oleh karena itu hal-hal luar biasa pada tabi'in lebih banyak dibandingkan yang terjadi pada sahabat,dengan demikian maka tidak sepatutnya seseorang menyibukan diri untuk mendapat karamah,dan tidak perlu sedih bila tidak mendapatkannya,benarlah Abu Ali Al Jauzajani ketika berkata: "Jadilah engkau orang yang mencari Istiqomah,bukan mencari karamah,sedangkan Tuhanmu menginginkan darimu Istiqomah." Sebagian yang memahami perkataannya berkata : "Ini adalah kaedah besar dalam masalah ini,dan rahasia yang tidak banyak diketahui hakikatnya oleh orang-orang ahli suluk dan penuntut ilmu." (diterangkan dalam kitab: "Majmu'Fatawa Syaikh al Islam: 11/320 ) ****************Semoggah bermanfaat dalam memahaminya.....Barakallah.........Assalamu'alaikum wr wb.

0 komentar:

Posting Komentar

Backlinks Otomatis Ummu Marwah

Ingin Link anda nonggol disini silahkan copy paste link Ummu Marwah dibawah ini ke blog anda setelah itu klik link Ummu Marwah dari blog anda dan lihat hasilnya link anda otomatis nempel disini selamanya
Kumpulan Artikel Islami